آرشیو: ۱۹ دی ۱۳۹۴
  • ۱۹ دی در مهدکودک اختر ۱۹ دی ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۹ دی : کارگاه سفال ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش نجوم ، ساخت کاردستی ، مرکز بازی ، بحث و گفتگو ، آموزش علوم ، آموزش زبان انگلیسی و ... ...

  • پنجشنبه ۱۷ دی برنامه گردش علمی و تفریحی ۱۹ دی ۱۳۹۴

    پنجشنبه ۱۷ دی برنامه گردش علمی و تفریحی کودکان اختصاص به بازدید از موزه تاریخی حمام گنجعلیخان (گروه سنی آمادگی و پیش آمادگی ) و تماشای فیلم در سالن سینمای مهدکودک و آوردن اسباب بازی ( گروه سنی کودکستانی ) داشت ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن