آرشیو: ۲۲ دی ۱۳۹۴
  • ۲۲ دی در مهدکودک اختر ۲۲ دی ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۲ دی : مهارتهای حرکتی ، ساخت اعداد با خمیر ، آموزش دارت ، آموزش مهارتهای اجتماعی ، کار با کتاب آموزشی ، قصه گویی ، بحث و گفتگو واحد آموزشی ، آموزش یوگا و ......

  • ۲۱ دی در مهدکودک اختر ۲۲ دی ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : ساخت فسیل با خمیر ، آموزش کامپیوتر ، آموزش ایروبیک ، مرکز بازی ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش شطرنج ، آموزش ریاضی ، مهارتهای حرکتی ، آموزش قرآن ، آموزش نقاشی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن