آرشیو: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
  • ۱۰ بهمن در مهدکودک اختر ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۰ بهمن : مرکز بازی ، آموزش علوم ، بحث و گفتگو ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش ارف ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، کار با اعداد ، مهارتهای حرکتی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن