آرشیو: ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
  • ۱۳ بهمن در مهدکودک اختر ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۳ بهمن : آموزش یوگا ، کار باعداد ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز بازی ، آموزش قرآن ، مهارتهای حرکتی ، نقاشی در فضای محدود ، آموزش دارت ، آموزش کامپیوتر ، نوشتن اعداد روی تخته وایت برد و ......

  • ۱۲ بهمن در مهدکودک اختر ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۲ بهمن : آموزش شعر همراه با موسیقی ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز بازی ، کار با اشکال هندسی ، ایروبیک ، مهارتهای حرکتی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن