آرشیو: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
  • ۱۸ بهمن جشن صورتکها گروه سنی پیش آمادگی ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

    ۱۸ بهمن مهدکودک و آمادگی اختر میعادگاه کودکانی بود که هریک با لباس و چهره ای متفاوت از روزهای دیگر در جشن صورتکها حضور داشتند ، خلاقیت و نوآوری در انتخاب لباس و طراحی چهره ، خاطره این روز را برای کودکان جاودانه خواهد کرد...

  • ۱۸ بهمن در مهدکودک اختر ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۸ بهمن : آموزش اسکواش ، آموزش نقاشی ، کار با اشکال هندسی ، آموزش نماد و مفهوم عدد ، قصه گویی ، آموزش علوم ، کار با چوب خط ، مهارتهای حرکتی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن