آرشیو: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴
  • تمرین برنامه های جشن نوروز در مهدکودک اختر ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

    تمرین برنامه های جشن نوروز در مهدکودک اختر...

  • ۲۴ بهمن در مهدکودک اختر ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : بحث و گفتگو واحد آموزشی ، تقویت ماهیچه ها ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش علوم ، آموزش زبان انگلیسی ، کارگاه سفال ، آموزش مهارتهای اجتماعی ، کار با اعداد ، آموزش ریاضی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن