آرشیو: ۲۵ بهمن ۱۳۹۴
  • ۲۵ بهمن در مهدکودک اختر ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : آموزش شطرنج ، مرکز بازی ، کار با کتاب آموزشی ، بازی گروهی ، آموزش علوم ، بحث و گفتگو ، مهارتهای حرکتی ، آموزش اسکواش و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن