آرشیو: ۳ بهمن ۱۳۹۴
  • ۱ بهمن گردش تفریحی آموزشی کودکان اختر در فروشکاه فایتون ۳ بهمن ۱۳۹۴

    پنجشنبه ۹۴/۱۱/۱ برنامه تفریحی آموزشی کودکان اختصاص به بازدید از فروشگاه فایتون داشت ، تا ضمن مشاهده مواد غذایی با آداب خرید کردن و رعایت قوانین و مقررات در فروشگاه آشنا شوند ....

  • ۳ بهمن در مهدکودک اختر ۳ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۳ بهمن : آموزش علوم ، بحث و گفتگو ، مهارتهای حرکتی ، آموزش نماد و مفهوم عدد ، آموزش ارف ، مرکز بازی ، کارگاه سفال ، آموزش قرآن و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن