آرشیو: ۶ بهمن ۱۳۹۴
  • ۶ بهمن در مهدکودک اختر ۶ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۶ بهمن : آموزش زبان انگلیسی ، مرکز بازی ، آموزش قرآن ، آموزش یوگا ، مرکز خلاقیت ، مهارتهای حرکتی ، آموزش کامپیوتر ، قصه گویی ، بحث و گفتگو ، آموزش نقاشی و ......

  • ۵ بهمن در مهدکودک اختر ۶ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۵ بهمن : آموزش قرآن ، کار با کتاب آموزشی ، مهارتهای حرکتی ، مرکز بازی ، تقویت ماهیچه ها و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن