آرشیو: ۷ بهمن ۱۳۹۴
  • ۷ بهمن نمایش با موضوع مهارتهای اجتماعی ۷ بهمن ۱۳۹۴

    ۷ بهمن نمایش با موضوع مهارتهای اجتماعی ( امانت داری ، خوشبو بودن بدن و دهان ) گروه سنی کودکستانی...

  • ۷ بهمن در مهدکودک اختر ۷ بهمن ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۷ بهمن : آموزش ایروبیک ، مرکز بازی ، آموزش مهارتهای اجتماعی ، مهارتهای حرکتی ، قصه گویی ، ساخت اشکال هندسی با میله های رنگی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن