آرشیو: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴
  • ۱۱ اسفند در مهدکودک اختر ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۱ اسفند : آموزش نجوم ، بحث و گفتگو واحد آموزشی ، مهارتهای حرکتی ، تمرین برنامه های جشن نوروز ، آموزش دارت ، قصه گویی ، کار با گواش ، زبان آموزی ، آموزش مهارتهای اجتماعی و ......

  • ۱۰ اسفند در مهدکودک اختر ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۰ اسفند : مهارتهای حرکتی ، رنگ کردن تخم مرغ نوروزی ، آموزش ایروبیک و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن