آرشیو: ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
  • ۱۲ اسفند در مهدکودک اختر ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۲ اسفند : آموزش نجوم ، کار با اعداد ، تمرین جشن نوروز ، مهارتهای حرکتی ، کار با چوب خط ، آموزش ایروبیک ، بحث و گفتگو ، صحبت درباره هفت سین ، ساخت اشکال با چوب کبریت و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن