آرشیو: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
  • ۱۸ اسفند در مهدکودک اختر ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۸ اسفند :آموزش دارت ، آموزش نماد و مفهوم عدد ، مرکز خلاقیت ، تمرین برنامه های جشن ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش یوگا ، مهارتهای حرکتی ، کاشت گیاه ، کار با میله رنگی ، ساخت اشکال با چوب خط و ......

  • ۱۷ اسفند در مهدکودک اختر ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۷ اسفند : کاشت گیاه ، آموزش نماد و مفهوم عدد ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، تمرین برنامه های جشن ، بحث و گفتگو با موضوع سفره هفت سین و نوروز و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن