آرشیو: ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
  • ۱۹ اسفند در مهدکودک اختر ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۹ اسفند : آموزش ایروبیک ، آموزش کامپیوتر ، مهارتهای حرکتی ، ساخت اریگامی ، آموزش نماد و مفهوم عدد ، آموزش نجوم ، تمرین برنامه های جشن نوروز ،بحث و گفتگو ، ساخت کاردستی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن