آرشیو: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴
  • ۲۰ اسفند برگزاری جشن نوروز گروه کودکستانی ۲ سال ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

    ۲۰ اسفند برگزاری جشن نوروز گروه کودکستانی ۲ سال در مهدکودک اختر...

  • ۲۰ اسفند در مهدکودک اختر ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۰ اسفند : اجرای نمایش عمو فیروز برای بچه ها و خوردن ساندویچ در پارک مهدکودک در جمع دوستان ، ساخت کاردستی با وسایل دور ریختنی ، کار با سفال ، نقاشی گروهی ، تمرین برنامه جشن نوروز و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن