آرشیو: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
  • ۲۲ اسفند در مهدکودک اختر ۲۲ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۲ اسفند : مهارتهای زندگی ( تراشیدن مداد ) ، کار با چوب خط ، بازی با لگو ، چیدن اشکال هندسی طبق الگوی مربی ، مهارتهای حرکتی درشت ، نقاشی آزاد ، کار با ماکارونی ، کشیدن نقاشی روی تخته وایت برد ، کار با ک...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن