آرشیو: ۹ اسفند ۱۳۹۴
  • ۹ اسفند در مهدکودک اختر ۹ اسفند ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۹ اسفند : تمرین برنامه های جشن نوروز ، مهارتهای حرکتی ، آموزش شطرنج ، آموزش علوم ، بحث و گفتگو واحد آموزشی ، رنگ کردن تخم مرغ نوروز ، کار با اعداد ، آموزش اسکواش ، قصه گویی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن