آرشیو: ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
  • کودکان قدیم مهدکودک ۲۱ شهریور ۱۳۹۴

    از والدین عزیزی که زمانی خود از کودکان مهدکودک اختر بوده اند تقاضا داریم چنانچه عکس های دوران کودکی این مرکز را دارند با دفتر مهدکودک هماهنگی نمایند ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن