آرشیو: ۴ شهریور ۱۳۹۴
  • بازدید از کتابخانه ۴ شهریور ۱۳۹۴

    برنامه علمی تفریحی کودکان مهدکودک اختر اختصاص به بازدید از کتابخانه داشت تا علی رغم آشنایی با محیط کتابخانه و نحوه امانت گرفتن کتاب ، سهمی هر چند کوچک در ترغیب کودکان عزیزمان به انس با کتاب و مطالعه داشته باشیم....

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن