آرشیو: ۱۵ مهر ۱۳۹۴
  • ۱۶ مهر روز جهانی کودک ۱۵ مهر ۱۳۹۴

    شانزدهم مهرماه (۸ اکتبر) در برخی نقاط دنيا از جمله ايران روز جهانی کودک است. روز جهاني کودک بهانه اي براي ورود به جهان کودکان است؛ براي ورود به اين جهان بايد آگاهي هاي خود را فراموش کنيم و با ناآگاهي هاي کودکانمان هم...

  • ۱۵ مهر جلسه اشنایی والدین عزیز با فعالیتهای اموزشی کودکان مهدکودک ( گروه کودکستانی ) ۱۵ مهر ۱۳۹۴

    جلسه اشنایی والدین عزیز با فعالیتهای اموزشی کودکان مهدکودک ( گروه کودکستانی )...

  • ۱۵ مهر روز روستا ۱۵ مهر ۱۳۹۴

    روستاییان به عنوان رکن اساسی حفظ توان اقتصادی کشور و پشتوانه استقلال سیاسی و امنیتی میهن ، مهم ترین نقش را در تحقق سیاست های اقتصاد مقاوتی اجرا نموده و شایسته بالاترین تکریم ها و تقدیرها می باشند ....

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن