آرشیو: ۲۱ مهر ۱۳۹۴
  • ۲۱ مهر در مهدکودک اختر ۲۱ مهر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۱ مهر : آموزش دارت ، آموزش زبان انگلیسی ، تقویت ماهیچه ها ، تقویت مهارتهای حرکتی ، کار چاپ ، ساخت اشکال با ماکارونی ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن