آرشیو: ۲۵ مهر ۱۳۹۴
  • ۲۵ مهر در مهدکودک اختر ۲۵ مهر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۵ مهر : ورزش صبحگاهی در پارک مهدکودک ، تقویت ماهیچه ها ، بحث و گفتگو ، کار چاپ با بطری ، آموزش علوم ، آموزش ارف ، آموزش زبان انگلیسی ، کار با خمیر ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، مرکز بازی و ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن