آرشیو: ۲۸ مهر ۱۳۹۴
  • ۲۸ مهر در مهدکودک اختر ۲۸ مهر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۸ مهر : مرکز بازی ، استخر توپ ، آموزش یوگا ، آموزش زبان انگلیسی ، تقویت ماهیچه ها ، آموزش قرآن ، قصه گویی ، مرکز خلاقیت ، نقاشی آزاد ، ، آموزش نماد و مفهوم عدد ۱ و ۲ ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، اتاق آ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن