آرشیو: ۷ مهر ۱۳۹۴
  • ۷ مهر روز ناشنوایان ۷ مهر ۱۳۹۴

    هفتم مهر هر سال «روز جهانی ناشنوایان» نام گذاری شده است. هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن رو به رو...

  • ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ۷ مهر ۱۳۹۴

    هفتم مهرماه به نام «آتش نشانی و ایمنی» نامگذاری شده است. در واقع این روز بهانه‌ای است تا از افرادی تقدیر شود که از جان و آسایش خود برای حفظ جان و آسایش دیگر افراد می‌گذرند.ایمنی را "مصونیت در برابر آسیب‌های ناشی از حواد...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن