آرشیو: ۱۲ آبان ۱۳۹۴
  • ۱۲ آبان در مهدکودک اختر ۱۲ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۲ آبان : ورزش صبحگاهی ، اتاق آینه ها ، کارگاه نقاشی ، آموزش دارت ، استخر توپ ، تقویت ماهیچه ها ،مهارتهای زندگی ( همکاری و بازی کودکان بزرگتر با کودکان کوچکتر ) ، مرکز بازی و .......

  • ۱۱ آبان در مهدکودک اختر ۱۲ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۱ آبان : ورزش صبحگاحی ، کارگاه نقاشی ، آموزش شطرنج ، آموزش قرآن ، آموزش کامپیوتر ، تقویت ماهیچه ها و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن