آرشیو: ۱۹ آبان ۱۳۹۴
  • مهدکودک اختر در ۱۹ آبان ۱۹ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۹ آبان : ورزش صبحگاهی ، مرکز بازی ، آموزش دارت ، آموزش زبان انگلیسی ، تقویت ماهیچه ها ، بازی پانتومیم ، کار با اشکال هندسی ، بحث و گفتگو ، آموزش یوگا ، آموزش کامپیوتر ، آموزش نقاشی ، کار با خمیر و ......

  • ۱۷ آبان جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر ۱۹ آبان ۱۳۹۴

    ۱۷ آبان جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر...

  • مهدکودک اختر در ۱۸ آبان ۱۹ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۱۸ آبان : اتاق آینه ها ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش موسیقی همراه با شعر ، کار با اشکال هندسی ، آموزش کامپیوتر ، مرکز خلاقیت و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن