آرشیو: ۲۳ آبان ۱۳۹۴
  • ۲۳ آبان در مهدکودک اختر ۲۳ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۳ آبان : ورزش صبحگاحی ، مرکز خلاقیت ، آموزش علوم ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، آموزش نجوم ، آموزش ارف ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار با کتاب آموزشی ، استخر توپ ، مرکز بازی و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن