آرشیو: ۲۷ آبان ۱۳۹۴
  • ۲۷ آبان در مهدکودک اختر ۲۷ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۷ آبان : ورزش صبحگاهی ، مرکز خلاقیت ، بحث و گفتگو ، تقویت ماهیچه ها ، اتاق آینه ها ، آموزش موسیقی ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش کامپیوتر ، آموزش ایروبیک ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

  • ۲۶ آبان بازدید معاونت محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی از مهدکودک اختر ۲۷ آبان ۱۳۹۴

    ۲۶ آبان بازدید معاونت محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی (جناب آقای دکتر بلندی ) و کارشناسان محترم این مجموعه (سرکار خانم اکبری و سرکار خانم باختر ) از مهدکودک اختر...

  • ۲۶ آبان در مهدکودک اختر ۲۷ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۶ آبان : آموزش دارت ، آموزش کامپیوتر ، قصه گویی ، آموزش ایروبیک ، تقویت ماهیچه ها ، مرکز بازی ، نمایش خلاق و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن