آرشیو: ۵ آبان ۱۳۹۴
  • ۵ آبان در مهدکودک اختر ۵ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۵ آبان : بحث و گفتگو واحد آموزشی ، آموزش ایروبیک ، آموزش زبان انگلیسی ، تقویت ماهیچه ها ، مرکز بازی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن