آرشیو: ۹ آبان ۱۳۹۴
  • ۹ آبان در مهدکودک اختر ۹ آبان ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۹ آبان : بینایی سنجس ، آموزش علوم ، تقویت ماهیچه ها ، مرکز بازی ،استخر توپ ، مرکز خلاقیت ، آموزش نجوم ، آموزش ارف ، آموزش شعر ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

  • گردش علمی تفریحی در پنجشنبه ۹۴/۸/۷ ۹ آبان ۱۳۹۴

    پنجشنبه به تاریخ ۹۴/۸/۷ گردش علمی کودکان ( گروه سنی آمادگی ) اختصاص به بازدید از پروژه بین المللی بیمارستان خرس عروسکی داشت . این برنامه با حضور دانشجویان پزشکی ایران اجرا گردید . هدف از این برنامه آشنا شدن کودکان با و...

  • گردش علمی تفریحی در پنجشنبه ۹۴/۸/۷ ۹ آبان ۱۳۹۴

    پنجشنبه ۹۴/۸/۷ گردش علمی کودکان ( گروه پیش آمادگی و کودکستانی ) اختصاص به بازدید از موزه حیات وحش و دیدار از حیوانات تاکسیدرمی داشت ....

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن