آرشیو: ۲۲ آذر ۱۳۹۴
  • ۲۲ آذر جلسه اولیا و مربیان ۲۲ آذر ۱۳۹۴

    ۲۲ آذر جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر...

  • ۲۲ آذر در مهدکودک اختر ۲۲ آذر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۲ آذر : آموزش اسکواش ، آموزش شطرنج ، آموزش زبان انگلیسی ، مهارتهای حرکتی ، کارگاه سفال ، آموزش نقاشی ،کار با کتاب آموزشی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن