آرشیو: ۲۵ آذر ۱۳۹۴
  • ۲۵ آذر در مهدکودک اختر ۲۵ آذر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۵ آذر : آموزش زبان انگلیسی ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، باکس ریاضی ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش ایروبیک ، مهارتهای اجتماعی ، مرکز بازی ، ساخت کاردستی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن