آرشیو: ۲۸ آذر ۱۳۹۴
  • ۲۸ آذر در مهدکودک اختر ۲۸ آذر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۲۸ آذر : کارگاه سفال ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز بازی ، آموزش نجوم ، آموزش علوم ، تقویت ماهیچه ها ، کار با کتاب آموزشی ، کار با اعداد ، آموزش شعر ، آموزش ارف و ......

  • ۲۶ آذر گردش علمی و تفریحی ۲۸ آذر ۱۳۹۴

    پنجشنبه ۲۶ آذر ماه کودکان در جمع دوستان کار هنری با استفاده از پارچه جهت تقویت ماهیچه های ریز انجام دادند...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن