آرشیو: ۲۹ آذر ۱۳۹۴
  • ۲۹ آذر جلسه اولیا و مربیان ۲۹ آذر ۱۳۹۴

    ۲۹ آذر جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر...

  • ۲۹ آذر در مهدکودک اختر ۲۹ آذر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : آموزش شطرنج ، مهارتهای حرکتی ، آموزش علوم ، کارگاه سفال ، مرکز بازی ، ساخت اعداد با خمیر ، کارگاه نقاشی ، قصه گویی ، آموزش زبان انگلیسی ، بازی ریاضی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن