آرشیو: ۳ آذر ۱۳۹۴
  • ۳ آذر در مهدکودک اختر ۳ آذر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۳ آذر : آموزش زبان انگلیسی ، کارگاه نقاشی ، تقویت ماهیچه ها ، بحث و گفتگو ، آموزش یوگا ، ساخت اشکال با ماکارونی ، آموزش کامپیوتر ، مهارتهای اجتماعی ، آموزش دارت ، کار با اشکال هندسی ، مرکز بازی و ......

  • ۲ آذر در مهدکودک اختر ۳ آذر ۱۳۹۴

    مهدکودک اختر در ۲ آذر : آموزش شطرنج ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش شعر ، بحث و گفتگو ، مرکز بازی ، تقویت ماهیچه ها و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن