آرشیو: ۴ آذر ۱۳۹۴
  • ۴ آذر در مهدکودک اختر ۴ آذر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۴ آذر : آموزش شعر ، مهارتهای حرکتی ریز و درشت ، مرکز بازی ، درست کردن اعداد با خمیر ، آموزش ایروبیک ، آموزش کامپیوتر ، کارگاه سفال ، کار با کارت قبل و بعد ۱ و ۲ ، بازی با اشکال هندسی ، پیدا کردن گوشه های...

  • ۴ آذر جلسه اولیا و مربیان مهدکودک اختر ۴ آذر ۱۳۹۴

    ۴ آذر جلسه اولیا و مربیان مهدکودک اختر...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن