آرشیو: ۸ آذر ۱۳۹۴
  • ۸ آذر جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر ۸ آذر ۱۳۹۴

    ۸ آذر جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر...

  • ۸ آذر در مهدکودک اختر ۸ آذر ۱۳۹۴

    فعالیت کودکان در ۸ آذر : آموزش شطرنج ، آموزش زبان انگلیسی ، مهارتهای حرکتی ریز و درشت ، بحث و گفتگو ، باکس ریاضی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش ریاضی ، مرکز بازی ، ساخت نماد اعداد با ماکارونی ، آموزش علوم ، کارگاه سف...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن