آرشیو: فروردین ۱۳۹۵
 • ۳۰ فروردین در مهدکودک اختر ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

  آموزش کودکان در ۳۰ فروردین : آموزش شطرنج ، مرکز بازی ، ساخت کاردستی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، استخر توپ ، مهارتهی حرکتی ، آموزش شعر همراه با موسیقی و......

 • ۲۹ فروردین در مهدکودک اختر ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۹ فروردین : ساخت مدار ساده الکترونیکی (مربوط به واحد آموزشی ) ، آموزش شطرنج ، استخر توپ ، قصه گویی ، کار با سفال ، مهارتهای حرکتی و ......

 • ۲۸ فروردین در مهدکودک اختر ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۸ فروردین : آموزش زبان انگلیسی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، مهارتهای حرکتی ، استخر توپ ، کار با سفال ، مرکز بازی ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، کار با کتاب آموزشی و ......

 • ۲۶ فروردین بازدید کودکان مهدکودک اختر از شهرک راهنمایی رانندگی ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

  ۲۶ فروردین بازدید کودکان مهدکودک اختر از شهرک راهنمایی رانندگی...

 • ۲۵ فروردین در مهدکودک اختر ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۵ فروردین : اتاق آینه ها ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، قصه گویی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، زبان آموزی ، مرکز بازی ، آموزش ایروبیک ، آموزش نجوم و ......

 • ۲۴ فروردین در مهدکودک اختر ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۴ فروردین : قصه گویی ، آموزش قران ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز بازی ، اتاق آینه ها ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کارگاه نقاشی ، آموزش دارت و ......

 • ۲۳ فروردین در مهدکودک اختر ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۳ فروردین : ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش کامپیوتر ، آموزش شطرنج ، آموزش ایروبیک ، فعالیت کلاسی ، مرکز بازی ، مهارتهای حرکتی و ......

 • ۲۲ فروردین جلسه انجمن اولیا و مربیان در مهدکودک اختر ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

  ۲۲ فروردین جلسه انجمن اولیا و مربیان در مهدکودک اختر...

 • ۲۲ فروردین در مهدکودک اختر ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۲ فروردین : ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، پازل مشاهیر مربوط به واحد آموزشی ،آموزش علوم ، قصه گویی ، آموزش زبان انگلیسی ، استخر توپ ، کار با سفال ، پازل اسم ، آموزش نقاشی ، مرکز خلاقیت ، آموزش ارف و......

 • ۲۱ فروردین در مهدکودک اختر ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۱ فروردین : کار با سفال ، آموزش علوم ( ساختن ژیکوپیتر ، هلیکوپتر بدون موتور ) ، مهارتهای حرکتی ، آموزش ارف ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش زبان ، مرکز خلاقیت ، مرکز بازی و .......

 • ۱۹ فروردین کودکان عزیز ، آمدن بهار را در پارک مهدکودک اختر جشن گرفتند ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

  ۱۹ فروردین کودکان عزیز ، آمدن بهار را در پارک مهدکودک اختر جشن گرفتند...

 • ۱۸ فروردین در مهدکودک اختر ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۸ فروردین : مرکز خلاقیت ، آموزش ایروبیک ، اتاق آینه ها ، آموزش قرآن ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش نجوم ، پازل اسم ، مهارتهای حرکتی و... ...

 • ۱۷ فروردین در مهدکودک اختر ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۷ فروردین : آموزش دارت ، آموزش و بازی ریاضی ، کار با کتاب آموزشی ، مرکز بازی ، آموزش یوگا ، مرکز خلاقیت ، کار با اشکال هندسی ، مهارتهای حرکتی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار گروهی ، بحث و گفتگو واحد آم...

 • ۱۶ فروردین در مهدکودک اختر ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : آموزش ایروبیک ، مهارتهای حرکتی ، بحث و گفتگو ، کارگاه نقاشی ، آموزش کامپیوتر ، مرکز بازی و ......

 • ۱۵ فروردین در مهدکودک اختر ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۵ فروردین : کار با کتاب آموزشی ، آموزش اسکواش ، کارگاه سفال ، آموزش علوم ، ساخت کاردستی گروهی ، تقویت ماهیچه ها ، استخر توپ ، مرکز بازی ، بحث و گفتگو و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن