آرشیو: ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
  • ۱۵ فروردین در مهدکودک اختر ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱۵ فروردین : کار با کتاب آموزشی ، آموزش اسکواش ، کارگاه سفال ، آموزش علوم ، ساخت کاردستی گروهی ، تقویت ماهیچه ها ، استخر توپ ، مرکز بازی ، بحث و گفتگو و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن