آرشیو: ۱۷ فروردین ۱۳۹۵
  • ۱۷ فروردین در مهدکودک اختر ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱۷ فروردین : آموزش دارت ، آموزش و بازی ریاضی ، کار با کتاب آموزشی ، مرکز بازی ، آموزش یوگا ، مرکز خلاقیت ، کار با اشکال هندسی ، مهارتهای حرکتی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار گروهی ، بحث و گفتگو واحد آم...

  • ۱۶ فروردین در مهدکودک اختر ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : آموزش ایروبیک ، مهارتهای حرکتی ، بحث و گفتگو ، کارگاه نقاشی ، آموزش کامپیوتر ، مرکز بازی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن