آرشیو: ۱۸ فروردین ۱۳۹۵
  • ۱۸ فروردین در مهدکودک اختر ۱۸ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱۸ فروردین : مرکز خلاقیت ، آموزش ایروبیک ، اتاق آینه ها ، آموزش قرآن ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش نجوم ، پازل اسم ، مهارتهای حرکتی و... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن