آرشیو: ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
  • ۲۴ فروردین در مهدکودک اختر ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۲۴ فروردین : قصه گویی ، آموزش قران ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز بازی ، اتاق آینه ها ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کارگاه نقاشی ، آموزش دارت و ......

  • ۲۳ فروردین در مهدکودک اختر ۲۴ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۲۳ فروردین : ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش کامپیوتر ، آموزش شطرنج ، آموزش ایروبیک ، فعالیت کلاسی ، مرکز بازی ، مهارتهای حرکتی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن