آرشیو: ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
  • ۲۵ فروردین در مهدکودک اختر ۲۵ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۲۵ فروردین : اتاق آینه ها ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، قصه گویی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، زبان آموزی ، مرکز بازی ، آموزش ایروبیک ، آموزش نجوم و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن