آرشیو: ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
  • ۳۰ فروردین در مهدکودک اختر ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

    آموزش کودکان در ۳۰ فروردین : آموزش شطرنج ، مرکز بازی ، ساخت کاردستی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، استخر توپ ، مهارتهی حرکتی ، آموزش شعر همراه با موسیقی و......

  • ۲۹ فروردین در مهدکودک اختر ۳۰ فروردین ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۲۹ فروردین : ساخت مدار ساده الکترونیکی (مربوط به واحد آموزشی ) ، آموزش شطرنج ، استخر توپ ، قصه گویی ، کار با سفال ، مهارتهای حرکتی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن