آرشیو: ۱۱ دی ۱۳۹۵
  • لجبازی در کودکان ( قسمت اول ) : ۱۱ دی ۱۳۹۵

    لجبازی در کودکان ، واکنش نامطلوبی است که کودکان نسبت به محیط ، شرایط و رفتار والدین از خود نشان می دهند . والدین پیش از تصمیم به بچه دار شدن باید رفتارها و مهارتهای تربیت فرزند را بیاموزند تا از بروز ناهنجاری های رفتاری ...

  • ۱۱ دی ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۱۱ دی ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : قصه گویی ، بازی ریاضی ، تقویت ماهیچه و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن