آرشیو: ۱۷ دی ۱۳۹۵
  • آداب خرید کردن به کودک : ۱۷ دی ۱۳۹۵

    آداب خرید کردن به کودک خرید کردن به همراه کودک یکی از راههای اجتماعی شدن و افزایش رشد شخصیت کودک می باشد . و کودکان در تمامی زمینه ها آینه تمام نمای والدین می باشند لذا بایستی آداب خرید کردن به کودک را به او آموخت تا ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن