آرشیو: ۲ دی ۱۳۹۵
  • آموزش نظم و ترتیب به کودک : ۲ دی ۱۳۹۵

    قدم اول : رابطه شما با فرزندتان باید بر پایه همکاری باشد نه لجبازی . بنابراین سعی کنید تا جای ممکن نه نگوئید و تا زمانی که اشتباهات فرزندتان خطری ندارد او تصمیم گیرنده برای زندگی خود باشد مانند انتخاب لباس ، بازی و غذا ....

  • دوم دی ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲ دی ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : بازی ریاضی ، قصه گویی ، تقویت ماهیچه های ریز و درشت و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن