آرشیو: ۲۵ دی ۱۳۹۵
  • از کودکان در برابر آزارگران جنسی مراقبت کنیم : ۲۵ دی ۱۳۹۵

    کودکان آزارگران جنسی را می شناسند و در ۳۰ درصد موارد قربانی خشونت یکی از نزدیک ترین افراد خانواده ، دوستان یا مراقبان خود می شوند . خوب است که بدانید تنها ۱۰ درصد از موارد آزار جنسی کودکان مربوط به خشونت افراد غریبه است ...

  • ۲۵ دی ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۵ دی ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : قصه گویی ، بازی ریاضی ، کار با کتاب ، بازی تمرکزی و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن