آرشیو: ۴ دی ۱۳۹۵
  • دستور دادن را کم کنید ۴ دی ۱۳۹۵

    قبل از اینکه بخواهید در مورد چیزی که فرزند شما در حال انجام دادن است ، دخالت کنید ( به خصوص برای گفتن نه یا نکن ) از خود بپرسید که آیا آن موضوع واقعا مهم است یا نه ؟ یا به حداقل رساندن دستورها ، درخواست ها و اظهارنظرهای ...

  • ۴ دی ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۴ دی ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : قصه گویی ، بازی ریاضی ، موسیقی ، پارک و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن