آرشیو: ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • وقتی کودک روی خواسته هایش اصرار می ورزد ... ۲ بهمن ۱۳۹۵

    در بعضی مواقع کودک خواسته ای دارد و روی درخواست خود پافشاری می کند . به طور مثال زمان در وان حمام و بازی کردن تمام شده ولی کودک نمی خواهد بیرون بیاید و یا پس از خوردن چند شکلات کودک شکلات بیشتری می خواهد . در چنین حالتی ...

  • ۲ بهمن ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲ بهمن ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : نجوم ، آشپزی ، پارک ، قرآن ، علوم و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن